Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:vimrc

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
wiki:vimrc [2020/03/02 20:31]
lukasz
wiki:vimrc [2021/04/19 09:17] (aktualna)
lukasz
Linia 16: Linia 16:
 set softtabstop=2 set softtabstop=2
 set autoindent set autoindent
-map < F2 > :write % < CR > +map <F2> :write % <CR> 
-map < F3 > :!bash % < CR > +map <F3> :!bash % <CR> 
-map < F4 > :!python3 % < CR > +map <F4> :!python3 % <CR> 
-map < F5 > :tabp  +map <F5> :tabp  
-map < F6 > :tabn  +map <F6> :tabn  
-map < F7 > :%s///g+map <F7> :%s///g
 au BufEnter,BufRead *sh setlocal smartindent cinwords=case,do,if,elif,else,for,function,select,then,until,while au BufEnter,BufRead *sh setlocal smartindent cinwords=case,do,if,elif,else,for,function,select,then,until,while
 au BufEnter,BufRead *py setlocal smartindent cinwords=class,def,if,elif,else,except,for,try,while au BufEnter,BufRead *py setlocal smartindent cinwords=class,def,if,elif,else,except,for,try,while
 </code> </code>
wiki/vimrc.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/19 09:17 przez lukasz