Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:slowniczek_rsync

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:slowniczek_rsync [2021/04/09 15:36] (aktualna)
lukasz utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Słowniczek rsync ======
 +
 +Rsync ze wszystkim:
 +
 +<code>
 +rsync -vaxAXHSz --delete --dry-run /źródło [user]@[host]:/cel
 +       ||||||||          |
 +       ||||||||          ↳ tylko udaje kopiowanie
 +       ||||||||   ↳ usuwa pliki w katalogu docelowym, jeżeli źródło ich nie ma
 +       |||||||↳ kompresuje pliki przed kopiowaniem
 +       ||||||↳ skupia rozproszone po partycji pliki
 +       |||||↳ kopiuje twarde linki
 +       ||||↳ kopiuje artybuty
 +       |||↳ kopiuje ACL
 +       ||↳ pomija punkty montowania
 +       |↳ rlptgoD *
 +       ↳ dużo napisów
 +
 +   * rekursywnie, kopiuje symlinki, zachowuje uprawnienia,
 +     zachowuje czasy modyfikacji, zachowuje właściciela,
 +     kopiuje specjalne pliki
 +</code>
 +
 +===== Rsync przez tunel SSH =====
 +
 +W przypadku, kiedy nie ma połączenia do zdalnego hosta:
 +
 +  ssh -L 1111:192.168.100.100:22 -l [user] ip.routera.zdalngo.hosta
 +  rsync -vaxAXHSz --delete 'ssh -l [user] -p 1111' zrodlo/ localhost:/cel/
  
wiki/slowniczek_rsync.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/09 15:36 przez lukasz