Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:slowniczek_rsync

Słowniczek rsync

Rsync ze wszystkim:

rsync -vaxAXHSz --delete --dry-run /źródło [user]@[host]:/cel
    ||||||||  |    |
    ||||||||  |    ↳ tylko udaje kopiowanie
    ||||||||  ↳ usuwa pliki w katalogu docelowym, jeżeli źródło ich nie ma
    |||||||↳ kompresuje pliki przed kopiowaniem
    ||||||↳ skupia rozproszone po partycji pliki
    |||||↳ kopiuje twarde linki
    ||||↳ kopiuje artybuty
    |||↳ kopiuje ACL
    ||↳ pomija punkty montowania
    |↳ rlptgoD *
    ↳ dużo napisów

  * rekursywnie, kopiuje symlinki, zachowuje uprawnienia,
   zachowuje czasy modyfikacji, zachowuje właściciela,
   kopiuje specjalne pliki

Rsync przez tunel SSH

W przypadku, kiedy nie ma połączenia do zdalnego hosta:

ssh -L 1111:192.168.100.100:22 -l [user] ip.routera.zdalngo.hosta
rsync -vaxAXHSz --delete -e 'ssh -l [user] -p 1111' zrodlo/ localhost:/cel/
wiki/slowniczek_rsync.txt · ostatnio zmienione: 2024/02/03 08:09 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki