Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:python_systemd

Pliki aplikacji znajdują się w katalogu /home/lukasz/magazyn/tkinter, gdzie jest również utworzony virtualenv.

[Unit]
Description=Notebook tkinter

[Service]
Name=notebook

# Aplikacja dziala na uzytkowniku book.
User=book

# Przekierowanie komunikatow aplikacji bezposrednio do journald.
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1

# Ustawienie pythonowego virtualenv.
Environment=VIRTUALENV=/home/lukasz/magazyn/tkinter
Environment=PYTHONPATH=$VIRTUALENV/lib:$PYTHONPATH

# PATH nie rozumie zmiennych, wiec trzeba podac pelne sciezki.
Environment=PATH=/home/lukasz/magazyn/tkinter/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# To musi byc pelna sciezka, bez uzywania zmiennych.
WorkingDirectory=/home/lukasz/magazyn/tkinter/app

# Start aplikacji (musi zawierac pelna sciezke).
ExecStart=/home/lukasz/magazyn/tkinter/bin/jupyter notebook --no-browser --ip 0.0.0.0 --port 8010 --NotebookApp.token=\'\' --NotebookApp.terminals_enabled=False --NotebookApp.base_project_url='/tkinter'

# Automatyczny restart aplikacji po awarii z opoznieniem 20 sekund,
# aby uniknac obciazenia CPU w razie nieudanych uruchomien.
Restart=always
RestartSec=20

# Powiadomienie systemd o uruchomieniu aplkacji.
Type=simple

# Plir z numerem ID procesu.
PIDFile=/var/run/book-tkinter.pid

[Install]

# Autostart aplikacji.
WantedBy=default.target

Następny krok to utworzenie proxypass w Apache.

wiki/python_systemd.txt · ostatnio zmienione: 2024/02/07 20:58 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki