Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:python_w_apache

Prosty vhost dla Pythona w Apache

Założenia:

 • aplikacje pythonowe to Jupyter Notebook, nasłuchujące na portach 8001-8012,
 • chcę mieć poszczególne notebooki jako „podkatalogi” python.baszarek.pl,
 • mam certyfikat z Let's Encrypt.
VirtualHost *:80>
 ServerName python.baszarek.pl:80
 Redirect permanent / https://python.baszarek.pl/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
 ServerName python.baszarek.pl:443
 ServerAdmin root@localhost
 
 # PreserveHost pomaga przy logowaniu
 ProxyPreserveHost On
 ProxyPass /errno http://127.0.0.1:8001/errno
 ProxyPassReverse /errno http://127.0.0.1:8001/errno
 ProxyPass /glob http://127.0.0.1:8002/glob
 ProxyPassReverse /glob http://127.0.0.1:8002/glob
 ProxyPass /math http://127.0.0.1:8003/math
 ProxyPassReverse /math http://127.0.0.1:8003/math
 ProxyPass /os http://127.0.0.1:8004/os
 ProxyPassReverse /os http://127.0.0.1:8004/os
 ProxyPass /pathlib http://127.0.0.1:8005/pathlib
 ProxyPassReverse /pathlib http://127.0.0.1:8005/pathlib
 ProxyPass /pickle http://127.0.0.1:8006/pickle
 ProxyPassReverse /pickle http://127.0.0.1:8006/pickle
 ProxyPass /random http://127.0.0.1:8007/random
 ProxyPassReverse /random http://127.0.0.1:8007/random
 ProxyPass /shutil http://127.0.0.1:8008/shutil
 ProxyPassReverse /shutil http://127.0.0.1:8008/shutil
 ProxyPass /subprocess http://127.0.0.1:8009/subprocess
 ProxyPassReverse /subprocess http://127.0.0.1:8009/subprocess
 ProxyPass /tkinter http://127.0.0.1:8010/tkinter
 ProxyPassReverse /tkinter http://127.0.0.1:8010/tkinter
 ProxyPass /zlib http://127.0.0.1:8011/zlib
 ProxyPassReverse /zlib http://127.0.0.1:8011/zlib
 ProxyPass /zoneinfo http://127.0.0.1:8012/zoneinfo
 ProxyPassReverse /zoneinfo http://127.0.0.1:8012/zoneinfo

 <Location /errno/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8001/errno/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8001/errno/api/kernels/
 </Location>

 <Location /errno/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8001/errno/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8001/errno/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /glob/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8002/glob/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8002/glob/api/kernels/
 </Location>

 <Location /glob/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8002/glob/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8002/glob/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /math/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8003/math/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8003/math/api/kernels/
 </Location>

 <Location /math/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8003/mathterminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8003/math/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /os/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8004/os/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8004/os/api/kernels/
 </Location>

 <Location /os/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8004/os/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8004/os/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /pathlib/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8005/pathlib/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8005/pathlib/api/kernels/
 </Location>

 <Location /pathlib/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8005/pathlib/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8005/pathlib/terminals/websocket/
 </Location>
 
 <Location /pickle/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8006/pickle/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8006/pickle/api/kernels/
 </Location>

 <Location /pickle/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8006/pickle/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8006/pickle/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /random/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8007/random/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8007/random/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /random/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8007/random/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8007/random/api/kernels/
 </Location>

 <Location /shutil/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8008/shutil/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8008/shutil/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /shutil/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8008/shutil/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8008/shutil/api/kernels/
 </Location>

 <Location /subprocess/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8009/subprocess/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8009/subprocess/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /subprocess/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8009/subprocess/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8009/subprocess/api/kernels/
 </Location>

 <Location /tkinter/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8010/tkinter/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8010/tkinter/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /tkinter/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8010/tkinter/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8010/tkinter/api/kernels/
 </Location>

 <Location /zlib/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8011/zlib/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8011/zlib/terminals/websocket/
 </Location>

 <Location /zlib/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8011/zlib/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8011/zlib/api/kernels/
 </Location>

 <Location /zoneinfo/terminals/websocket/>
  ProxyPass ws://localhost:8012/zoneinfo/terminals/websocket/
  ProxyPassReverse ws://localhost:8012/zoneinfo/terminals/websocket/
 </Location>
 
 <Location /zoneinfo/api/kernels/>
  ProxyPass ws://127.0.0.1:8012/zoneinfo/api/kernels/
  ProxyPassReverse ws://127.0.0.1:8012/zoneinfo/api/kernels/
 </Location>

 CustomLog /var/log/httpd/notebook-access.log combined
 ErrorLog /var/log/httpd/notebook-errors.log

 Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
 SSLEngine on
 SSLProtocol -all +TLSv1.2

 Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
 SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/python.baszarek.pl/fullchain.pem
 SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/python.baszarek.pl/privkey.pem

</VirtualHost>
wiki/python_w_apache.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki