Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:homeraid

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:homeraid [2021/07/30 17:54] (aktualna)
lukasz utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Przeniesienie home na raid1 ======
 +
 +Założenia:
 +  * system RHEL 8, lub podobny,
 +  * katalog home znajduje się na zaszyfrowanej partycji root,
 +  * należy przenieść katalog home na zaszyfrowany wolumen na raid złożony z dwóch nowych dysków.
 +
 +Najpierw należy utworzyć raida:
 +
 +  mdadm --create /dev/md0 --metadata=0.9 --level 1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
 +  mdadm --detail --scan --verbose > /etc/mdadm.conf
 +
 +Macierz zacznie się pomału budować, co można sprawdzić czytając plik // /proc/mdstat //. W tym czasie można pracować dalej. Utworzenie lmva:
 +
 +  pvcreate /dev/md0
 +  vgcreate union /dev/md0
 +  lvcreate -n home -L 1500G union
 +
 +Szyfrowanie volumen i tworzenie partycji. Należy podać takie samo hasło, jakie jest dla partycji root:
 +
 +  cryptsetup luksFormat /dev/mapper/union-home
 +  cryptsetup luksOpen /dev/mapper/union-home union-crypt-home
 +  mkfs -t ext4 /dev/mapper/union-crypt-home
 +
 +Skopiowanie i przygotowanie danych:
 +
 +  mkdir /mnt/tymczasowe
 +  mount /dev/mapper/union-crypt-home /mnt/tymczasowe
 +  cp -R /home/[nazwauzytkownika] /mnt/tymczasowe/
 +  restorecon -Rv /mnt/tymczasowe
 +
 +Nowa linijka w pliku ///etc/crypttab//:
 +
 +  union-crypt-home UUID=6a402bca-1254-44ac-b012-317b37b6df46 none discard
 +
 +Nowa linijka w pliku ///etc/fstab//:
 +
 +  UUID=0e1d59ed-47a5-43d7-9072-eace05eb0ccc /home ext4 defaults 1 2
 +
 +Tymczasowe, testowe zamontowanie /home:
 +
 +  umount /mnt/tymczasowe
 +  mount -a
 +
 +Jeżeli wszystko działa, można zrestartować system. Jeżeli nadal wszystko działa, można użyć systemrescuecd, lub podobnego, aby usunąć katalog /home/[nazwauzytkownika] z partycji root.
 +
 +Końcowy efekty powinien wyglądać tak:
 +
 +<code>
 +lsblk
 +NAME                                          MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
 +sda                                             8:   0 111,8G  0 disk  
 +├─sda1                                          8:1    0   1,2G  0 part  /boot
 +├─sda2                                          8:2    0   200M  0 part  /boot/efi
 +└─sda3                                          8:3    0 110,4G  0 part  
 +  └─luks-16f3924c-a96c-4229-b4de-bfa837977c88 253:0    0 110,4G  0 crypt /
 +sdb                                             8:16     1,8T  0 disk  
 +└─md0                                           9:   0   1,8T  0 raid1 
 +  └─union-home                                253:1    0   1,5T  0 lvm   
 +    └─union-crypt-home                        253:2    0   1,5T  0 crypt /home
 +sdc                                             8:32     1,8T  0 disk  
 +└─md0                                           9:   0   1,8T  0 raid1 
 +  └─union-home                                253:1    0   1,5T  0 lvm   
 +    └─union-crypt-home                        253:2    0   1,5T  0 crypt /home
 +sr0                                            11:0    1  1024M  0 rom   
 +</code>
  
wiki/homeraid.txt · ostatnio zmienione: 2021/07/30 17:54 przez lukasz