Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:homeraid

Przeniesienie home na raid1

Założenia:

 • system RHEL 8, lub podobny,
 • katalog home znajduje się na zaszyfrowanej partycji root,
 • należy przenieść katalog home na zaszyfrowany wolumen na raid złożony z dwóch nowych dysków.

Najpierw należy utworzyć raida:

mdadm --create /dev/md0 --metadata=0.9 --level 1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
mdadm --detail --scan --verbose > /etc/mdadm.conf

Macierz zacznie się pomału budować, co można sprawdzić czytając plik /proc/mdstat . W tym czasie można pracować dalej. Utworzenie lmva:

pvcreate /dev/md0
vgcreate union /dev/md0
lvcreate -n home -L 1500G union

Szyfrowanie volumen i tworzenie partycji. Należy podać takie samo hasło, jakie jest dla partycji root:

cryptsetup luksFormat /dev/mapper/union-home
cryptsetup luksOpen /dev/mapper/union-home union-crypt-home
mkfs -t ext4 /dev/mapper/union-crypt-home

Skopiowanie i przygotowanie danych:

mkdir /mnt/tymczasowe
mount /dev/mapper/union-crypt-home /mnt/tymczasowe
cp -R /home/[nazwauzytkownika] /mnt/tymczasowe/
restorecon -Rv /mnt/tymczasowe

Nowa linijka w pliku /etc/crypttab:

union-crypt-home UUID=6a402bca-1254-44ac-b012-317b37b6df46 none discard

Nowa linijka w pliku /etc/fstab:

UUID=0e1d59ed-47a5-43d7-9072-eace05eb0ccc /home ext4 defaults 1 2

Tymczasowe, testowe zamontowanie /home:

umount /mnt/tymczasowe
mount -a

Jeżeli wszystko działa, można zrestartować system. Jeżeli nadal wszystko działa, można użyć systemrescuecd, lub podobnego, aby usunąć katalog /home/[nazwauzytkownika] z partycji root.

Końcowy efekty powinien wyglądać tak:

lsblk
NAME                     MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                       8:0  0 111,8G 0 disk 
├─sda1                     8:1  0  1,2G 0 part /boot
├─sda2                     8:2  0  200M 0 part /boot/efi
└─sda3                     8:3  0 110,4G 0 part 
 └─luks-16f3924c-a96c-4229-b4de-bfa837977c88 253:0  0 110,4G 0 crypt /
sdb                       8:16  0  1,8T 0 disk 
└─md0                      9:0  0  1,8T 0 raid1 
 └─union-home                253:1  0  1,5T 0 lvm  
  └─union-crypt-home            253:2  0  1,5T 0 crypt /home
sdc                       8:32  0  1,8T 0 disk 
└─md0                      9:0  0  1,8T 0 raid1 
 └─union-home                253:1  0  1,5T 0 lvm  
  └─union-crypt-home            253:2  0  1,5T 0 crypt /home
sr0                      11:0  1 1024M 0 rom  
wiki/homeraid.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki