Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:xinput_gladzik

Liska dostępnych urządzeń

$ xinput --list
⎡ Virtual core pointer          	id=2	[master pointer (3)]
⎜  ↳ Virtual core XTEST pointer       	id=4	[slave pointer (2)]
⎜  ↳ ETPS/2 Elantech Touchpad        	id=12	[slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard          	id=3	[master keyboard (2)]
  ↳ Virtual core XTEST keyboard       	id=5	[slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button              	id=6	[slave keyboard (3)]
  ↳ Video Bus                	id=7	[slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button              	id=8	[slave keyboard (3)]
  ↳ Sleep Button              	id=9	[slave keyboard (3)]
  ↳ HD WebCam                	id=10	[slave keyboard (3)]
  ↳ AT Translated Set 2 keyboard      	id=11	[slave keyboard (3)]
  ↳ Acer WMI hotkeys            	id=13	[slave keyboard (3)]

Czytanie opcji gładzika:

$ xinput list-props 12
Device 'ETPS/2 Elantech Touchpad':
	Device Enabled (147):	1
	Coordinate Transformation Matrix (149):	1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
	libinput Tapping Enabled (284):	1
	libinput Tapping Enabled Default (285):	0
	libinput Tapping Drag Enabled (286):	1
	libinput Tapping Drag Enabled Default (287):	1
	libinput Tapping Drag Lock Enabled (288):	0
	libinput Tapping Drag Lock Enabled Default (289):	0
	libinput Tapping Button Mapping Enabled (290):	1, 0
	libinput Tapping Button Mapping Default (291):	1, 0
	libinput Accel Speed (292):	0.000000
	libinput Accel Speed Default (293):	0.000000
	libinput Natural Scrolling Enabled (294):	1
	libinput Natural Scrolling Enabled Default (295):	0
	libinput Send Events Modes Available (269):	1, 1
	libinput Send Events Mode Enabled (270):	0, 0
	libinput Send Events Mode Enabled Default (271):	0, 0
	libinput Left Handed Enabled (296):	0
	libinput Left Handed Enabled Default (297):	0
	libinput Scroll Methods Available (298):	1, 1, 0
	libinput Scroll Method Enabled (299):	1, 0, 0
	libinput Scroll Method Enabled Default (300):	1, 0, 0
	libinput Disable While Typing Enabled (301):	1
	libinput Disable While Typing Enabled Default (302):	1
	Device Node (272):	"/dev/input/event5"
	Device Product ID (273):	2, 14
	libinput Drag Lock Buttons (303):	
	libinput Horizontal Scroll Enabled (304):	1

Ustawienia tapnięcia oraz naturalnego przewijania

$ xinput set-prop 12 284 1
$ xinput set-prop 12 294 1
wiki/xinput_gladzik.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki