Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:wp_user

Utworzenie użytkownika w Wordpressie

insert into wp_users (user_login,user_pass,user_nicename,user_email,user_url,user_registered,user_activation_key,user_status,display_name) values ('m.kowalski','','m.kowalski','m.kowalski@poczta.pl','','2021-07-09 12:00','',0,'Mateusz Kowalski');
UPDATE wp_users SET user_pass=MD5('bardz0tajn3hasl0') WHERE user_login = 'mkowalski';
insert into wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) values (9,'wp_capabilities','a:1:{s:13:"administrator";b:1;} ');

W ostatnim insercie należy zwrócić uwagę na wartość user_id oraz na numer grupy w wartości meta_value. Można ją podejrzeć przeglądając wp_usermeta dla pierwszego użytkownika, ponieważ ma on zwykle pełne uprawnienia.

wiki/wp_user.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki