Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:wordpress

Wordpress

Uprawnienia dla Wordpressa

find public_html -type d -exec setfacl -m u:domena.pl:rX {} \;
find public_html -type f -exec setfacl -m u:domena.pl:r {} \;
cd public_html/wp-content
setfacl -m d:u:domena.pl:rwX,u:domena.pl:rwX languages
setfacl -m d:u:domena.pl:rwX,u:domena.pl:rwX mu-plugins
setfacl -m d:u:domena.pl:rwX,u:domena.pl:rwX plugins
setfacl -m d:u:domena.pl:rwX,u:domena.pl:rwX themes
setfacl -m d:u:domena.pl:rwX,u:domena.pl:rwX updraft
setfacl -m d:u:domena.pl:rwX,u:domena.pl:rwX upgrade
setfacl -m d:u:domena.pl:rwX,u:domena.pl:rwX uploads

Na czas aktualizacji Wordpress potrzebuje uprawnień zapisu dla całego katalogu public_html.


Wordpress nie rozumie ACL-i stwierdza, że nie ma uprawnień do plików. Trzeba dodać do wp-config.php:

define( 'FS_METHOD', 'direct' );
define( 'FS_CHMOD_DIR', ( 0770 & ~ umask() ) );
define( 'FS_CHMOD_FILE', ( 0660 & ~ umask() ) );

Wordpress nie radzi sobie z byciem za proxy (na przykład na Apachu za Nginxem) i nie pokazuje obrazków. Można wówczas dodać poniższą konfigurację do wp-config.php (jest to tego wtyczka, ale można to zrobić ręcznie):

//Begin Really Simple SSL Server variable fix
$_SERVER["HTTPS"] = "on";
//END Really Simple SSL
//Begin Really Simple SSL Load balancing fix
if ((isset($_ENV["HTTPS"]) && ("on" == $_ENV["HTTPS"]))
|| (isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_SSL"]) && (strpos($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_SSL"], "1") !== false))
|| (isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_SSL"]) && (strpos($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_SSL"], "on") !== false))
|| (isset($_SERVER["HTTP_CF_VISITOR"]) && (strpos($_SERVER["HTTP_CF_VISITOR"], "https") !== false))
|| (isset($_SERVER["HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO"]) && (strpos($_SERVER["HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO"], "https") !== false))
|| (isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]) && (strpos($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"], "https") !== false))
|| (isset($_SERVER["HTTP_X_PROTO"]) && (strpos($_SERVER["HTTP_X_PROTO"], "SSL") !== false))
) {
$_SERVER["HTTPS"] = "on";
}

Sprawdzanie wersji Wordpressa:

cat wp-includes/version.php

Generator secret key: api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt .

wiki/wordpress.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki