Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:windowmaker

Różne pomocne ustawienia dla WindowMakera. Zadziałają też w innych menedźerach okien.

.bashrc:

# jasnosc ekranu
alias jasnosc='sudo /usr/local/bin/jasnienie'

# wifi
alias wifion='nmcli radio wifi on'
alias wifioff='nmcli radio wifi off'

# wylaczanie
alias wylaczanie='xterm -e /usr/local/bin/wylaczanie_dialog'

# wygaszacz ekranu
alias wygaszacz='/usr/local/bin/wygaszacztimer'

# przyspieszenie klawiatury
xset r rate 180 60

Jasność ekranu w /usr/local/bin/jasnienie (zależne od karty graficznej):

#!/usr/bin/bash

echo -n "Jest: "
cat /sys/class/backlight/radeon_bl0/brightness
echo -n "Ustaw na: "
read bright
sudo echo "$bright" > /sys/class/backlight/radeon_bl0/brightness
echo " "

Redshift:

xgamma -bgamma 0.8

Wyłączanie komputera w /usr/local/bin/wylaczanie_dialog:

#!/usr/bin/bash

echo " "
echo " W Y L A C Z A N I E   Z A   1 0   S E K U N D ."
echo " Nacisnij ctrl+c, zeby przerwac."
sleep 5

echo " "

echo " W Y L A C Z A N I E   Z A     5   S E K U N D ."
echo " Nacisnij ctrl+c, zeby przerwac."
sleep 5
sudo shutdown -h now

Wygaszacz ekranu w /usr/local/bin/wygaszacztimer. Wystarczy, żeby uruchomił się xscreensaver, najlepiej z natychmiastowym blokowaniem ekranu. Niekompatybilny z uruchomionym sprawdzeniem czasu przez ntp.

date --set='+1 hour'
sleep 5
date --set='-1 hour'

Fonty i ikonki w pliki ~/.gtkrc-2.0:

gtk-icon-theme-name = "Cheser"
gtk-theme-name = "Adwaita"
gtk-font-name = "DejaVu Sans 11"
wiki/windowmaker.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki