Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:vbox_bridge

VirtualBox mostek

VirtualBox czasem nie potrafi połączyć wirtualek z siecią używając mostkowania. Mogą one wzajemnie do siebie pingować, ale nie mają łączności z resztą lokalnej sieci. Nie pingują też bramy.

Najpierw sprawdzenie konfiguracji VirtualBoksa:

# vboxmanage list bridgedifs
Name:      wlo1
GUID:      316f6c77-0000-4000-8000-bc17b855e916
DHCP:      Disabled
IPAddress:    192.168.111.95
NetworkMask:   255.255.255.0
IPV6Address:   
IPV6NetworkMaskPrefixLength: 0
HardwareAddress: wy:my:śl:on:ym:ac
MediumType:   Ethernet
Wireless:    No
Status:     Up
VBoxNetworkName: HostInterfaceNetworking-wlo1

W konfiguracji maszyny wirtualej należy podać używany przez system host adres mac karty sieciowej, która będzie mostkowała połączenie:

Najczęściej zdarzało mi się to przy próbie używania interfejsu wlan do mostkowania. Nie jest to tylko przypadłość VirtualBoksa, ponieważ inne wirtualizatory mają tak samo. Po prostu powyższy opis zmiany adresu mac pokazuje tylko ustawienia VirtualBoksa.

wiki/vbox_bridge.txt · ostatnio zmienione: 2022/09/26 10:03 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki