Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:toolbox

Toolbox pod klienta MongoDB

Scenariusz:

  • potrzeba podłączyć się do zdalnej bazy MongoDB,
  • klienta nie ma w repozytorium,
  • nie chcę śmiecić w /usr.

Najpierw trzeba zainstalowac toolboxa:

sudo dnf install toolbox

Potem, już jako zwyczajny użytkownik, utworzyć kontener (pierwszy kontener robi się długo, ponieważ toolbox ściągnie bazowy obraz Fedory):

toolbox create --container mongodb

Wchodzenie do konterera:

toolcox enter --container mongodb

Tworzenie pliku z repozytorium MongoDB 4.2 i jego instalacja:

sudo su -
vi /etc/yum.repos.d/mongodb.repo

[Mongodb]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/amazon/2013.03/mongodb-org/4.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc

dnf install mongodb-org-shell
exit

Uruchomienie Mongo Shell jako zwyczajny użytkownik:

mongo --host ip.ip.ip.ip -u uzytkownik --authenticationDatabase nazwabazydanych -p
(wpisac hasło)

Z kontenera wychodzi się za pomocą ctrl+d, jak z każdego innego shella.

wiki/toolbox.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki