Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:tar

Słowniczek TAR (oraz kompresji)

Wersja bardzo skrócona.

Najprostsze kompresowanie pliku:

gzip plik
bzip2 plik

Pakowanie oraz kompresja katalogów:

tar --exclude-caches -zcvf plik.tar.gz katalog
   |        ||||
   |        |||↳ plik docelowy
   |        ||↳ tryb gadatliwy 
   |        |↳ utwórz nowe archiwum
   |        ↳ kompresja gzip
   ↳ pomija całą zawartość katalogów z sygnaturą (*), oprócz pliku sygnatury

(*) Sygnatura cache to plik o nazwie CACHEDIR.TAG z zawartością:

Signature: 8a477f597d28d172789f06886806bc55
# Ten katalog nie jest istotny w kopii zapasowej.
# Aplikacja odtworzy jego zawartosc po uruchomieniu.
# Lukasz 24.02.2024
#

Dla tar-a jest ważna tylko pierwsza linijka. Komentarz poniżej jest opcjonalny, ale wskazany.

Kompresja bzip2:

tar -cvjSf archiwum.tar.bz2 katalog

Kompresowanie zrzutów baz danych

mysqldump nazwabazy | bzip2 > mysql_nazwabazy-$(date +%F).db.bz2
pg_dump -U postgres nazwabazy | /usr/bin/bzip2 > postgres_nazwabazy-$(date +%F).db.bz2

Podgląd zawartości archiwum

tar -tvf archiwum.tar.gz

Rozpakowanie zawartości archiwum

tar -xvf archiwum.tar.gz

Przykładowe, dodatkowe opcje do rozpakowania:

 • –keep-old-files - nie nadpisuje plików
 • –keep-newer-files - nie nadpisuje plików, jeżeli te z archiwum są starsze
 • –preserve-permissions - zachowuje uprawnienia do plików, zapisane w archiwum

Patrz też: Taśma DAT/DLT na Linuksie .

wiki/tar.txt · ostatnio zmienione: 2024/02/24 13:19 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki