Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:swapfile

Tworzenie swapfile:

touch /var/pamietnik.img
chmod 600 /var/pamietnik.img
dd if=/dev/zero of=/var/pamietnik.img bs=1024k count=256k
/usr/sbin/mkswap /var/pamietnik.img

Włączanie:

swapon /var/pamietnik.img

Wyłączanie:

swapoff /var/pamietnik.img

Ograniczeine używania swapfile, na przykład z powodu umieszczenia go na dysku SSD:

sysctl vm.swappiness=10

ograniczenie na stałe w pliku /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf:

vm.swappiness=10
wiki/swapfile.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki