Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:rpm_lista

Lista zainstalowanych pakietów rpm

Lista zainstalowanych pakietów rpm, przygotowana jako parametr dla Dnf/Yum na innym hoście:

rpm -qa --qf "%{NAME} "

Lista pakeietów rpm posortowana po rozmiarze:

rpm -qa --qf "%{SIZE} %{NAME} \n" | sort -n
wiki/rpm_lista.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki