Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Action disabled: revisions
wiki:rhel_subscription_manager

RHEL Subscription Manager

Dodawanie nowego repozytorium za pomocą subscription-manager na przykładzie repozytorium z pakietami devel oraz Ansible 2.9.

# subscription-manager repos --enable codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms
# subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms

Dodawanie subskrypcji do zainstalowanego RHEL-a:

# subscription-manager register
[podać login oraz hasło do konta na redhat.com]

# subscription-manager list --available --all
+-------------------------------------------+
  Available Subscriptions
+-------------------------------------------+
Subscription Name:   Red Hat Enterprise Linux Developer Suite
[...]
Pool ID:             [hash md5 Pool ID]
[...]
# subscription-manager attach --pool=[hash md5 Pool ID]
wiki/rhel_subscription_manager.txt · ostatnio zmienione: 2021/06/08 18:44 przez lukasz