Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:rhel_subscription_manager

RHEL Subscription Manager

Dodawanie nowego repozytorium za pomocą subscription-manager na przykładzie repozytorium z pakietami devel oraz Ansible 2.9.

subscription-manager repos --enable codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms
wiki/rhel_subscription_manager.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/18 07:33 przez lukasz