Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:rhel_subscription_manager

RHEL Subscription Manager

Dodawanie nowego repozytorium za pomocą subscription-manager na przykładzie repozytorium z pakietami devel oraz Ansible 2.9.

# subscription-manager repos --enable codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms
# subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms

Dodawanie subskrypcji do zainstalowanego RHEL-a:

# subscription-manager register
[podać login oraz hasło do konta na redhat.com]

# subscription-manager list --available --all
+-------------------------------------------+
  Available Subscriptions
+-------------------------------------------+
Subscription Name:   Red Hat Enterprise Linux Developer Suite
[...]
Pool ID:             [hash md5 Pool ID]
[...]
# subscription-manager attach --pool=[hash md5 Pool ID]

Konwersja CentOS 7/8 do RHEL 7/8

Ścieżka do pliku convert2rhel.repo powinna zawierać numer wersji: 7, lub 8.

# curl -o /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release https://www.redhat.com/security/data/fd431d51.txt
# curl --create-dirs -o /etc/rhsm/ca/redhat-uep.pem https://ftp.redhat.com/redhat/convert2rhel/redhat-uep.pem
# curl -o /etc/yum.repos.d/convert2rhel.repo https://ftp.redhat.com/redhat/convert2rhel/8/convert2rhel.repo
# dnf install convert2rhel

# convert2rhel --username [uzytkownik] --password [haslo] --pool [hash md5 Pool ID]

Konwersja przy użyciu obrazu iso

Jako, że od 1 stycznia 2022 upłynęło sporo czasu, convert2rhel działa coraz gorzej i czasami wykrzacza się na zależnościach pakietów. Można wówczas podzielić migrację na dwie części: migrację z CentOS 8.5 do RHEL 8.5 i potem aktualizację do RHEL 8.6.

Przygotowanie repozytorium z ISO

Należy pobrać na wirtualizator plik rhel-8.5-x86_64-dvd.iso - ten o rozmiarze 10 gigabajtów. Następnie należy „włożyć płytę DVD” do maszyny wirtualnej i zamontować. Można również pobrać ISO na maszynę wirtualną, lub fizyczną.

Montowanie płyty DVD, włożonej do wirtualki:

# mkdir /mnt/rhiso
# mount -t iso9660 -o loop /dev/sr0 /mnt/rhiso/

Utworzenie pliku repo z zawartością płyty DVD:

# cat /etc/yum.repos.d/iso.repo
[rhel-iso-baseos]
name=rhel-8-baseos
baseurl=file:///mnt/rhiso/BaseOS/
enabled=1

[rhel-iso-appstream]
name=rhel-8-appstream
baseurl=file:///mnt/rhiso/AppStream/
enabled=1
Migracja do RHEL

Migracja bez repozytoriów sieciowych:

# convert2rhel --username UZYTKOWNIK --password HASLO --pool POOL_ID --disable-submgr --enablerepo rhel-iso-baseos --enablerepo rhel-iso-appstream
# dnf install subscription-manager

Jako, że pliki rpm są lokalne, zakończy się bardzo szybko. Po zakończonej migracji należy zrestartować system.

Aktualizacja do RHEL 8.6

Najpierw należy zmienić linijki enabled=1 na enabled=0 w pliku iso.repo. Następnie trzeba zwyczajnie zarejestrować system:

subscription-manager register
subscription-manager attach --pool POOL_ID

Następnie utworzyć (lub wyedytować) plik /etc/yum.repos.d/redhat.repo w celu tymczasowego wyłączenia weryfikacji certyfikatu SSL poszczególnych repozytoriów, to znaczy zmieniając linijki sslverify = 1 na sslverify = 0 w każdym z repozytoriów. W edytorzy vi wystarczy:

:%s/sslverify = 1/sslverify = 0/g
:wq

Można teraz zaktualizować system:

# dnf clean all
# dnf update

Po aktualizacji system należy zrestartować.

Sprzątanie

Po aktualizacji pakietów w katalogu /etc pojawią się już certyfikaty SSL repozytoriów Red Hata, więc można zacząć ich używać. Należy poprawić linijki sslverify w pliku /etc/yum.repos.d/redhat.repo. W edytorze vi wystarczy:

:%s/sslverify = 0/sslverify = 1/g
:wq

Teraz trzeba zainstalować jakiś pakiet na próbę:

# dnf install vim

i powinno się udać.

wiki/rhel_subscription_manager.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki