Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:raspbian_stip

Statyczne IP na Raspbianie

W pliku /etc/dhcpcd.conf należy dopisać:

interface enxb827eb026164
static ip_address=192.168.222.6/24
static routers=192.168.222.1
static domain_name_servers=192.168.222.3

Nazwy interfejsów można podejrzeć klasycznym ifcoinfig.

wiki/raspbian_stip.txt · ostatnio zmienione: 2022/07/03 13:55 przez lukasz