Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:portynfs

/etc/sysconfig/nfs:

MOUNTD_PORT=22222
STATD_PORT=22223
LOCKD_TCPPORT=22224
LOCKD_UDPPORT=22225

Otwarte porty dla lokalnego nfs:

# nfs
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 111 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 2049 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 2049 -j ACCEPT

# nfs-mountd
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 22222 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 22222 -j ACCEPT

# nfs-statd
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 22223 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 22223 -j ACCEPT

# nfs-lockd
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m tcp --dport 22224 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p udp -m udp --dport 22225 -j ACCEPT
wiki/portynfs.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki