Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:pleskd10php56

Plesk, Debian10 i PHP5.6

Dla migrujących ze starego systemu z Pleskiem na nowy i potrzebujących PHP 5.6 do kilku starych stronek.

Najpierw należy dodać repozytorium Onderja.

# wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
# echo 'deb https://packages.sury.org/php/ buster main' > /etc/apt/sources.list.d/sury56.php

Pod żadnym pozorem nie należy teraz aktualizować systemu, tylko zainstalować PHP5.6:

# apt update
# apt -V install php5.6 php5.6-cli php5.6-cgi php5.6-fpm php5.6-gd php5.6-mysql php5.6-imap php5.6-curl php5.6-intl php5.6-pspell php5.6-recode php5.6-sqlite3 php5.6-tidy php5.6-xmlrpc php5.6-xsl php5.6-zip php5.6-mbstring php5.6-soap php5.6-opcache libicu65 php5.6-common php5.6-json php5.6-readline php5.6-xml

Zakomentować plik /etc/apt/sources.list.d/sury56.php i przeczyścić cache apta:

# apt clean all
# apt update

Poinformować Pleska o zainstalowanym PHP:

# /usr/local/psa/bin/php_handler --add -displayname 5.6.40 -path /usr/bin/php-cgi5.6 -phpini /etc/php/5.6/php.ini -type fastcgi -id 5.6.40 -clipath /usr/bin/php5.6
The new PHP handler with the id "5.6.40" was successfully registered.

Teraz można już aktualizować system, jak zwykle.

Źródło: https://support.plesk.com/hc/en-us/articles/115000497853?page=2#comment_360001829619 .

wiki/pleskd10php56.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki