Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:owncloud_bfp

To jest stara wersja strony!


Owncloud i Brute-Force Protection

Po zainstalowaniu rozszerzenia Brute-Force Protection nie ma jak zdjąć banów, ponieważ rozszerzenie nie posiada takiej funkcjonalności. Poniżej skrypt Basha, który usuwa bany zapytaniami do bazy. Należy w nim poprawić:

 • nazwę bazy ownclouda i przedrostek tabel,
 • podsieci VPN oraz lokalnej.

Żeby skrypt mógł działać na bazie danych, uruchamiający go użytkownik (na przykład root) powinien mieć plik .my.cnf pozwalający na logowanie się bez podawania hasła.

#!/usr/bin/bash
# unban IP addresses from Owncloud application firewall

if [ "$1" = "--ip" ] ; then
 # unban single IP address
 if [ -z $2 ] ; then
  echo "Add ip address, or use --help"
 else
  mysql -e "delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where ip = '${2}';"
 fi

elif [ "$1" = "--vpn" ] ; then
 # unban all VPN users
 mysql -e "delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where ip like '172.30.50.%';"
 mysql -e "delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where ip like '172.30.51.%';"
 mysql -e "delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where ip = '192.168.60.0';"

elif [ "$1" = "--all" ] ; then
 # unban all IP addresses
 mysql -e "delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins;"

elif [ "$1" = "--user" ] ; then
 # unban single user
 if [ -z $2 ] ; then
  echo "Add username, or use --help"
 else
  mysql -e "delete from owncloud.oc_bfp_failed_logins where uid = '${2}';"
 fi

elif [ "$1" = "--list" ] ; then
 # list users and IP addresses
 mysql -e "select uid as user, \
          ip as ip_address, \
          FROM_UNIXTIME(attempted_at) as login_attempt \
      from owncloud.oc_bfp_failed_logins \
      order by 3;"

# help
elif [ "$1" = "--help" ] || [ -z $1 ] ; then
 # echo some instructions
 echo -e "Unban users from Owncloud login page.\r
Please specify:\r
  owncloud_unban --list to view all banned IP's,\r
  owncloud_unban --all to unban all IP's,\r
  owncloud_unban --ip [ip.ip.ip.ip] to unban single IP address,\r
  owncloud_unban --vpn to unban all IP's from VPN and internal networks,\r
  owncloud_unban --user [username] to unban user."

else
 echo "That did nothing. Try owncloud_unban --help"
fi
wiki/owncloud_bfp.1629362429.txt.gz · ostatnio zmienione: 2021/08/19 10:40 przez lukasz