Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:openvpn

OpenVPN

Strona na różne notatki.

Klient OpenVPN pod systemd

Najpierw należy wygenerować klucz oraz certyfikat na serwerze OpenVPN.

Na systemie-kliencie należy utworzyć plik /etc/openvpn/client/vpn_siec_pl.conf o treści:

client
dev tun
proto udp
remote vpn.siec.pl 1194
nobind
persist-key
persist-tun
mute-replay-warnings
remote-cert-tls server
verb 3
explicit-exit-notify

route-delay 2

<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-----END CERTIFICATE-----
</ca>

<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-----END CERTIFICATE-----
</cert>

<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-----END PRIVATE KEY-----
</key>

Systemd czyta pliki w tym katalogu i potrafi przetłumaczyć je sobie na „unit”:

systemctl enable openvpn-client@siec_vpn_pl
systemctl start openvpn-client@siec_vpn_pl
systemctl status openvpn-client@siec_vpn_pl
wiki/openvpn.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/01 11:54 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki