Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:nmcli_shell

Powłoka nmcli

Scenariusz: zainstalowano system OpenSUSE Leap 15 i wybrano w ustawieniach sieci używanie NetworkManagera. Instalator niepoprawnie skonfigurował sieć, ponieważ system korzysta z DHCP, a miał mieć stałe IP. Należy ustawić:

  • ip 192.168.100.70
  • maskę 255.255.255.0
  • bramę 192.168.100.1
  • dns 192.168.100.10
  • dns-search ping.local

Po zalogowaniu jako root:

# nmcli connection edit Wired\ connection\ 1
===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'Wired connection 1'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, tc, proxy
nmcli> set ipv4.method manual
nmcli> set ipv4.addresses 192.168.100.70/24
nmcli> set ipv4.dns 192.168.100.10
nmcli> set ipv4.dns-search ping.local
nmcli> save
nmcli> quit

# poza powloka nmcli, poniewaz nie potrafie tego inaczej poprawnie zrobic
# nmcli connection modify Wired\ connection\ 1 ipv4.gateway 192.168.100.1

Można podejrzeć (oraz edytować) połączenie, używając pliku tekstowego:

# cat /etc/NetworkManager/system-connections/.nmconnection

Po edycji połaczenia należy na chwilę położyć interfejs:

# nmcli connection down Wired\ connection\ 1 ; nmcli connection up Wired\ connection\ 1

Można również zrestartować NetworkManagera:

# systemctl restart NetowrkManager

Powyższy opis dotyczy również innych dystrybucji używających NetworkManagera, ale pliki konfiguracyjne wyglądają inaczej i są w innych katalogach. Przykładowo w RHEL/CentOS/Fedora jest to /etc/sysconfig/network-scripts/. Od Fedory 33 jest używany również resolver systemd, więc ustawienia DNS są w pliku /etc/systemd/redolved/.conf.

wiki/nmcli_shell.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki