Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:ncupdateverify

Nextcloud update verify failed

Nextcloud podczas aktualizacji zwraca czasem błąd podczas weryfikowania plików, ale nie pokazuje o jakie pliki chodzi. W logach pojawi się:

[Thu Dec 17 08:54:39.030667 2020] [access_compat:error] [pid 2539155:tid 2539155] [client ip.ip.ip.ip:58528] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/nextcloud/data/.ocdata
[Thu Dec 17 08:55:49.233080 2020] [proxy_fcgi:error] [pid 2551714:tid 2551714] [client ip.ip.ip.ip:58536] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 142333816 bytes) in /var/www/nextcloud/updater/index.php on line 754'

Należy wówczas, na czas aktualizacji, zwiększyć pamięć dla PHP do 512 megabajtów:

; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
memory_limit = 512M

Po aktualizacji można zmniejszyć limit z powrotem do 128. Nextcloud działa dobrze przy ograniczonej pamięci, nie działa jedynie aktualizator.


504 podczas aktualizacji

Inny problem z aktualizacją Nextclouda to tworzenie kopii zapasowej przez aktualizator. Jeżeli danych jest sporo, a serwer niezbyt szybki, Apache zwróci błąd 504. Dzieje się tak, ponieważ aktualizacja jest kontrolowana przez dedykowanego użytkownika i proces php-fpm, więc z punktu widzenia Apache następuje Gateway Timeout. Bez utworzenia kopii zapasowej aktualizacja Nextclouda się nie powiedzie. Wówczas należy:

  • usunąć plik /var/www/[katalog_nextcloud]/data/updater-[tag]/.step
  • dodać do vhosta w sekcji <Virtualhost> linjkę ProxyTimeout 480
  • przeładować Apache
  • odświeżyć stronę aktualizatora i dokończyć aktualizację.

Po zakończonej aktualizacji można dodać komentarz przed linijką ProxyTimeout, ponieważ podczas zwyczajnej pracy Nextcloud odpowiada znacznie szybciej.

wiki/ncupdateverify.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki