Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:ncselinux

SELinux dla Nextclouda w RH/Centos/Fedora

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/nextcloud/data(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/nextcloud/3rdparty/aws/aws-sdk-php/src/data/logs(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/nextcloud/config(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/nextcloud/apps(/.*)?'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/nextcloud/.htaccess'
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/nextcloud/.user.ini'
restorecon -Rv '/var/www/nextcloud/'
setsebool -P httpd_can_network_connect on

Bez tej ostatniej linijki Nextcloud działa, ale nie łączy się ze swoim appstore.

wiki/ncselinux.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki