Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:nagios

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
wiki:nagios [2021/04/17 12:43] lukaszwiki:nagios [2022/08/18 11:44] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 13: Linia 13:
  
   SELinux is preventing /usr/bin/cat from read access on the file check_dnf_updates.   SELinux is preventing /usr/bin/cat from read access on the file check_dnf_updates.
 +
 +Ewentualnie można zezwolić nrpe oraz nagiosowi na buszowanie po systemie:
 +
 +  semanage permissive -a nrpe_t
 +  semanage permissive -a nagios_unconfined_plugin_t
 +
 +Po rozwiązaniu problemu można zmienić politykę na domyślną:
 +
 +  semanage permissive -d nrpe_t
 +  semanage permissive -d nagios_unconfined_plugin_t
 +
 +==== Czujki na bazie nrpe =====
 +
 +Różne pomysły na pliki w /etc/nrpe.d:
 +
 +  command[check_load]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_load -w "$(($(nproc --all)))" -c "$(($(nproc --all)+1))"
 +  command[check_disk]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk / -w 20% -c 10%
 +  command[check_swap]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_swap -w 30% -c 10% -n ok
 +  command[check_cron]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_file_age -w 70 -c 140 -W 0 -C 0 -f /var/local/check_cron
 +  command[check_proc]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 135 -c 145
 +
 +Cron roota dla check_file_age:
 +
 +  # Plik do monitorowania CRON-a
 +  * * * * * /usr/bin/touch /var/local/check_cron
 +
 +===== aNag =====
 +
 +Konfiguracja aplikacji aNag.
 +
 +[[https://play.google.com/store/apps/details?id=info.degois.damien.android.aNag&hl=pl&gl=US]]
 +
 +Manage monitoring instances:
 +
 +  * name: (wedłud uznania)
 +  * Instance type: Icinga/Nagios (HTML)
 +  * URL: https://[domena.com]/nagios/cgi-bin/
 +  * Username: [nazwa użytkownika]
 +  * Password: [hasło]
 +  * Client certificate (PKCS12): None
 +  * Allow insecure certifiacte: zaznaczone
 +  * Quick basic auth: zaznaczone
 +  * Enabled: zaznaczone
 +  * Author name: [puste]
 +  * ostgroup: [puste]
 +  * Servicegroup: [puste]
 +
 +Po kliknięciu przycisku „Test” powien pojawić się komunikat zawierający „OK Everything looks good”. Po cofnięciu się do ekranu startowego aplikacji będzie widać nazwę wpisaną w pole name w konfiguracji. 
  
wiki/nagios.1618656204.txt.gz · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 (edycja zewnętrzna)

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki