Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:my_import

Maria/MySQL import csv

Scenariusz:

  • mam plik dni_kolory.csv zawierający kolomny: data, kolor, ilosc,
  • należy zaimportować go do bazy danych, w celu łatwiejszego sortowania oraz wyszukiwania informacji.

Plik dni_kolory.csv:

data,kolor,ilosc
2021-01-02,zielony,6
2021-01-03,niebieski,5
2021-01-04,różowy,7
2021-01-05,fiotelowy,3
2021-01-06,brązowy,5
2021-01-07,biały,7
2021-01-08,żółty,3
2021-01-09,żółty,124
2021-01-10,czerwony,7
2021-01-11,zielony,4
2021-01-12,pomarańczowy,26
2021-01-13,zielony,45
2021-01-14,niebieski,25

Najpierw należy otworzyć go dowolnym edytorem tekstu i zapisać z kodowaniem utf-8 oraz unixowym zakończeniem linii.

Przygotowanie bazy oraz tabeli w Maria/MySQL:

> create database kolory character set utf8 collate utf8_general_cli;
> use kolory
> create table dni_kolory (data date, kolor varchar(50), ilosc int);

Zaimportowanie danych z pliku csv:

$ mysqlimport --ignore-lines=1 --fields-terminated-by="," --local kolory dni_kolory.csv

Jeżeli nie ma pliku ~/.my.cnf, lub podobnego, do powyższego należy dodać -u oraz -p.

wiki/my_import.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki