Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:listasql

Lista zapytań w Marii/MySQL

show full processlist;
select * from information_schema.processlist order by Time;
SELECT * FROM information_schema.processlist where command = 'execute' order by Time;
wiki/listasql.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki