Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:licencje_programow_rpm

Licencje programów z pakietów RPM

Sprawdzenie wszystkich licencji z zainstalowanych pakietów:

$ rpm -qa --qf "%{license}: %{name}\n" | sort

Ranking różnych licencji:

$ rpm -qa --qf "%{license}:%{name}\n" | cut -d':' -f1 | sort -u > licenses
$ IFS=$'\n'
$ for lic in `cat licenses` ; do echo -n "${lic}---" ; rpm -qa --qf "%{license}: %{name}\n" | grep ${lic} | wc -l ; done
wiki/licencje_programow_rpm.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki