Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:leworeczny

Mapowanie klawiatury numerycznej dla leworęcznych.

#!/usr/bin/sh
# mapowanie klawiatury dla lewej reki

xmodmap -e "keycode 79 = F4 F4 F4 F4 F4 F4 XF86Switch_VT_4"
xmodmap -e "keycode 84 = F5 F5 F5 F5 F5 F5 XF86Switch_VT_5"
xmodmap -e "keycode 90 = Super_L"
xmodmap -e "keycode 87 = c"
xmodmap -e "keycode 88 = v"
xmodmap -e "keycode 80 = Alt_L"
xmodmap -e "keycode 83 = Tab ISO_Left_Tab Tab ISO_Left_Tab"
xmodmap -e "keycode 89 = Control_R"
xmodmap -e "add control = Control_L Control_R"

Instrukcja:

  • 8 - alt
  • 7 - F4
  • 4 - tab
  • 3 - prawy ctrl
  • 2 - c
  • 1 - v
  • 0 - win/meta
wiki/leworeczny.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki