Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:letsencrypt

Let's Encrypt

Różne zapiski.

Błąd na CentOS 9

Certbot nie potrafi obsłużyć Apache na CentOS 9. Rozwiązenie to zakomentowanie wyjątku z kodzie certbota:

/usr/lib/python3.9/site-packages/certbot_apache/_internal/apache_util.py

# Small errors that do not impede
if proc.returncode != 0:
  logger.warning("Error in checking parameter list: %s", stderr)
  #raise errors.MisconfigurationError(
  #  "Apache is unable to check whether or not the module is "
  #  "loaded because Apache is misconfigured.")

Po każdej aktualizacji certbota trzeba to zrobić od nowa. Przynajmniej do czasu rozwiązanie problemu przez autorów.

źródło - https://github.com/certbot/certbot/issues/8945#issuecomment-1185054399

wiki/letsencrypt.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/23 19:17 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki