Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:kvm

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
wiki:kvm [2022/05/09 13:58] lukaszwiki:kvm [2022/08/18 11:44] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 65: Linia 65:
   # nmcli con modify bridge-virt-br0 ipv4.method manual ipv4.address "192.168.200.20/24" ipv4.gateway "192.168.200.1"  ipv4.dns "192.168.200.5" ipv4.dns-search ping.local   # nmcli con modify bridge-virt-br0 ipv4.method manual ipv4.address "192.168.200.20/24" ipv4.gateway "192.168.200.1"  ipv4.dns "192.168.200.5" ipv4.dns-search ping.local
   # nmcli connection modify bridge-virt-br0 autoconnect yes   # nmcli connection modify bridge-virt-br0 autoconnect yes
 +  # nmcli concection add type bridge-slave ifname eno1 master virt-br0
 +  # nmcli connection modify bridge-slave-eno1 autoconnect yes
 +  
  
 A teraz konfiguracja virsha: A teraz konfiguracja virsha:
Linia 108: Linia 111:
  
 i poprawić jej port vnc na nieużywany przez inne maszyny. i poprawić jej port vnc na nieużywany przez inne maszyny.
 +
 +----
 +
 +=== Kompresja obrazu dysku ===
 +
 +Pliki qcow2 z czasem stają się większe. Wynika to ze zwykłego na zapisywania plików przez wirtualkę oraz tworzenia i usuwania snapshotów. Należy zatrzymać wirtualkę i skompresować obraz.
 +
 +  qemu-img convert -O qcow2 -c maria.qcow2 maria2.qcow2
 +  rm maria.qcow2
 +  mv maria2.qcow2 maria.qcow2
 +
 +
wiki/kvm.1652097527.txt.gz · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 (edycja zewnętrzna)

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki