Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:kvm

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
wiki:kvm [2021/06/10 16:42]
lukasz utworzono
wiki:kvm [2022/05/10 19:44] (aktualna)
lukasz
Linia 5: Linia 5:
   * potrzebna jest //jedna// maszyna wirtualna o nazwie tulipan na hoście z Fedorą 34,   * potrzebna jest //jedna// maszyna wirtualna o nazwie tulipan na hoście z Fedorą 34,
   * trzeba to zrobić jak najprościej,   * trzeba to zrobić jak najprościej,
-  * wirtualka ma być w tej samej sieci (192.168.2.0/14), co host,+  * wirtualka ma być w tej samej sieci (192.168.2.0/24), co host,
   * należy wydzielić osobny interfejs sieciowy dla wirtualki.   * należy wydzielić osobny interfejs sieciowy dla wirtualki.
  
Linia 21: Linia 21:
   # wget -c https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/34/Server/x86_64/iso/Fedora-Server-dvd-x86_64-34-1.2.iso   # wget -c https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/34/Server/x86_64/iso/Fedora-Server-dvd-x86_64-34-1.2.iso
  
-Przygotowanie fizycznego interfejsu eno2 dla maszyny wirtualnej (uuid należy pozostawić takie, jakie jest). Gniazdo interfejsi sieciowego musi być połączone kablem ze switchem/routerem. Ważne: tryb passthrough nie pozwala na uruchomienie kilku serwerów wirtualnych na tym samym interfejsie sieciowym.+Przygotowanie fizycznego interfejsu eno2 dla maszyny wirtualnej (uuid należy pozostawić takie, jakie jest). Gniazdo interfejsu sieciowego musi być połączone kablem ze switchem/routerem. Ważne: tryb passthrough nie pozwala na uruchomienie kilku serwerów wirtualnych na tym samym interfejsie sieciowym.
  
   # virsh net-edit default   # virsh net-edit default
Linia 54: Linia 54:
  
 W tej chwili na serwer można dostać się przez vnc, lub ssh. W tej chwili na serwer można dostać się przez vnc, lub ssh.
 +
 +----
 +
 +=== br0 dla wirtualek ===
 +
 +Ustawienie interfejsu br0, współdzielonego przez fizyczną maszynę oraz wirtualki.
 +
 +  # nmcli connection add type bridge ifname virt-br0
 +  # nmcli connection modify bridge-virt-br0 bridge.stp no
 +  # nmcli con modify bridge-virt-br0 ipv4.method manual ipv4.address "192.168.200.20/24" ipv4.gateway "192.168.200.1"  ipv4.dns "192.168.200.5" ipv4.dns-search ping.local
 +  # nmcli connection modify bridge-virt-br0 autoconnect yes
 +  # nmcli concection add type bridge-slave ifname eno1 master virt-br0
 +  # nmcli connection modify bridge-slave-eno1 autoconnect yes
 +  
 +
 +A teraz konfiguracja virsha:
 +
 +  # cat virsh-br0.xml 
 +  <network>
 +    <name>br0</name>
 +    <forward mode='bridge'/>
 +    <bridge name='virt-br0'/>
 +  </network>
 +  
 +  # virsh net-create virsh-br0.xml
 +  # virsh net-autostart br0
 +  # virsh net-start br0
 +
 +I tworzenie wirtualki:
 +
 +  # virt-install --name wirtualka.ping.local --description 'wirtualka.ping.local 192.168.200.50' --ram 8192 --vcpus 4 --connect qemu:///system --disk size=20 --network network=br0 --graphics vnc,listen=0.0.0.0,port=5901 --cdrom /var/lib/libvirt/images/CentOS-Stream-8-x86_64-latest-dvd1.iso --noautoconsole
 +
 +----
 +
 +=== Migracja VK-ki na inny host ===
 +
 +Zakładam, że obydwa serwery są podobnie skonfigurowane, to znaczy mają pliki qcow w tym samym katalogu oraz mają takie same interfejsy sieciowe dla wirtualek. Na źródle:
 +
 +  cd /var/lib/libvirt/images
 +  scp vmka.qcow nowy_host:/var/lib/libvirt/images/
 +  virsh dumpxml vmka
 +
 +Należy skopiować kod xml do schowka. Na nowym serwerze:
 +
 +  vim /tmp/vmka.xml
 +
 +i wkleić tam kod xml. Potem:
 +
 +  virsh define /tmp/vmka.xml
 +  rm /tmp/vmka.xml
 +  virsh start --domain vmka
 +  
 +Można potem jeszcze poprawić vmkę poprzez:
 +
 +  virsh edit vmka
 +
 +i poprawić jej port vnc na nieużywany przez inne maszyny.
wiki/kvm.1623336149.txt.gz · ostatnio zmienione: 2021/06/10 16:42 przez lukasz