Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:java_console

Ustawienia javaws dla starych ilosów i idraców

Potrzebna jest nieco starsza Java: https://wiki.baszarek.pl/lib/exe/fetch.php?media=wiki:jre-8u301-linux-x64.rpm .

W pliku /usr/java/default/lib/security/java.security zamienić trzy linijki:

jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2, MD5, SHA1 jdkCA & usage TLSServer, \
RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024, EC keySize < 224

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024

jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, DH keySize < 1024, \
EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL

na

jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2
jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2
jdk.tls.disabledAlgorithms=MD2

Potem można dostać się do konsoli poleceniem:

/usr/java/default/bin/javaws konsola.jnlp

W pliku jnlp jest zapisany użytkownik i hasło jako token, ale w przypadku Della można je zmienić na login i hasło do iDraca, co pozwala na nielimitowany czasowo dostęp do konsoli. Montowanie plików ISO również działa.

wiki/java_console.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki