Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:java_console

Ustawienia javaws dla starych ilosów i idraców

W pliku /usr/java/default/lib/security/java.security zamienić trzy linijki:

jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2, MD5, SHA1 jdkCA & usage TLSServer, \
RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024, EC keySize < 224

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024

jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, DH keySize < 1024, \
EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL

na

jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2
jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2
jdk.tls.disabledAlgorithms=MD2

Potem można dostać się do konsoli poleceniem:

/usr/java/default/bin/javaws konsola.jnlp

W pliku jnlp jest zapisany użytkownik i hasło jako token, ale w przypadk Della można je zmienić na login i hasło do iDraca, co pozawla na nielimitowany czasowo dostęp do konsoli. Montowanie plików ISO również działa.

wiki/java_console.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/30 11:37 przez lukasz