Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:gpg_notesik

Wypisanie kluczy:

gpg --list-keys
gpg --list-keys "imie@email.pl"
gpg --list-secret-keys

Eksport kluczy:

gpg --export --armor > klucze_publiczne
gpg --export --armor "imie@email.pl" > klucz_publiczny
gpg --export-secret-keys --armor > klucze_prywatne

Obejrzenie klucza w pliku (asc, lub armor):

gpg plik

Import klucza z pliku:

gpg --import plik

Dodanie klucza do zaufanych (wymagane przez, między innymi pass):

gpg --edit-key "imie@email.pl"
gpg> trust
[wybrać 5]
wiki/gpg_notesik.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/03 07:33 przez lukasz