Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:goaccess

Goaccess - analiza logów serwera www

Goaccess służy do analizy logów access oraz errors (lub wymieszanych).

goaccess --log-file=vhost-access.log

Przy założeniu, że log jest w takim formacie…

ip.ip.ip.ip - - [05/Jun/2020:08:16:28 +0200] "POST jakis/plik/php HTTP/1.1" 200 76 "https://wiki.baszarek.pl/jakies?parametry" "Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0"

… można zrobić raport html. Najpierw należy pozbyć się cudzysłowów z loga:

sed 's/\"//g' vhost-access.log > access_tmp.log

i wygenerować raport:

goaccess --log-file=all.log --log-format "%h %^ %^ [%d:%t %^] %m %U %H %s %b - %u" --date-format="%d/%b/%Y" --time-format="%H:%M:%S" --html-prefs='{"theme":"bright","perPage":20,"layout":"vertical","showTables":true}' -a -o raport.html
wiki/goaccess.txt · ostatnio zmienione: 2020/09/22 14:36 przez lukasz