Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:goaccess

Goaccess - analiza logów serwera www

Goaccess służy do analizy logów access oraz errors (lub wymieszanych).

goaccess --log-file=vhost-access.log

Przy założeniu, że log jest w takim formacie…

ip.ip.ip.ip - - [05/Jun/2020:08:16:28 +0200] "POST jakis/plik/php HTTP/1.1" 200 76 "https://wiki.baszarek.pl/jakies?parametry" "Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0"

… można zrobić raport html. Najpierw należy pozbyć się cudzysłowów z loga:

sed 's/\"//g' vhost-access.log > access_tmp.log

i wygenerować raport:

goaccess --log-file=access_tmp.log --log-format "%h %^ %^ [%d:%t %^] %m %U %H %s %b - %u" --date-format="%d/%b/%Y" --time-format="%H:%M:%S" --html-prefs='{"theme":"bright","perPage":20,"layout":"vertical","showTables":true}' -a -o raport.html

Skrypt bashowy, który wystawia plik index.html z raportem:

#!/usr/bin/bash
cd /var/www/stat.strona.pl
# zebranie logow access oraz errors
cat /var/www/strona.pl/log/access.log /var/www/strona.pl/log/errors.log > log1
# pozbycie sie cudzyslowow z loga
sed 's/\"//g' log1 > log2
# wygenerowanie raportu
goaccess --log-file=log2 --log-format "%h %^ %^ [%d:%t %^] %m %U %H %s %b - %u" --date-format="%d/%b/%Y" --time-format="%H:%M:%S" --html-prefs='{"theme":"bright","perPage":20,"layout":"vertical","showTables":true}' -a -o public_html/index.html
# nadanie uprawnien
chown root:stat.strona.pl public_html/index.html
chmod 640 public_html/index.html

Użytkownik stat.strona.pl jest wykorzystywany w mod-itk. Jeżeli się tego moda nie używa, należy nadać uprawnienia odczytu dla użytkownika apache, www-data, lub podobnego. Statystyki warto schować za htpasswd.


W Debianie 10 Goaccess ma błąd, który nie pokazuje obrazków w wygenerowanym pliku html, Należy zainstalować pakiet libmaxminddb0 , a potem zaktualizować Goaccess pakietem z gałęzi sid.

wiki/goaccess.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki