Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:flatpak_centos

na przykładzie Gnome Calendar dla CentOSa:

yum install flatpak
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub org.gnome.Calendar
wiki/flatpak_centos.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki