Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:firewalld

Słowniczek firewalld

Wypisanie całej konfiguracji:

 firewall-cmd --list-all-zones

Otwarcie portu znanego protokołu:

firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https --permanent

Otwarcie kilku portów jednocześnie:

firewall-cmd --add-port=2000/udp,2001/udp,2002/tcp,2003/tcp --permanent

Konfiguracja VPNa:

firewall-cmd --add-port=1194/udp --permanent
rirewall-cmd --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --permanent --direct --passthrough ipv4 -t nat -A POSTROUTING -s 172.20.20.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE
firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-interface=tun0

Zamknięcie portu:

firewall-cmd --remove-port=2004/tcp --permanent

Zamknięcie ruchu przychodzącego dla hostów z sieci DOSującej serwer oraz ponowne otwarcie po rozwiązaniu problemu:

firewall-cmd --permanent --zone=drop --add-source=123.123.123.0/24
firewall-cmd --permanent --zone=drop --remove-source=123.123.123.0/24

Dostęp przez ssh w sieci domowej (192.168.100.0) oraz przez vpn (172.30.25.0):

firewall-cmd --permanent --zone=home --add-source=192.168.100.0/24
firewall-cmd --permanent --zone=home --add-source=172.30.25.0/24
firewall-cmd --permanent --zone=home --add-service=ssh

Utworzenie nowej strefy i dodanie do niej adresów ip:

firewall-cmd --permanent --new-zone=database
firewall-cmd --permanent --zone=database --add-source=192.168.100.50
firewall-cmd --permanent --zone=database --add-source=192.168.100.51

Zastosowanie zmian:

firewall-cmd --reload

Zastosowanie zmian z zamknięciem instniejących połączeń:

firewall-cmd --complete-reload
wiki/firewalld.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki