Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:fail2ban

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
wiki:fail2ban [2021/09/03 16:16]
lukasz utworzono
wiki:fail2ban [2021/11/14 16:35]
lukasz [Różne dodatkowe rzeczy:]
Linia 115: Linia 115:
  
 # Wyjatki # Wyjatki
-#ignoreregex = .*(109\.241\.53\.221) +ignoreregex = .*(111\.111\.111\.111)
-ignoreregex = .*(146\.59\.34\.99)+
 </code> </code>
  
Linia 173: Linia 172:
 </code> </code>
  
-  * format logów, jakieego używam w Apache+  * format logów, jakiego używam w Apache
  
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
  
  
wiki/fail2ban.txt · ostatnio zmienione: 2022/07/16 11:58 przez lukasz