Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:evolution_reply

Nagłówki odpowiedzi w Evolution.

Zmiana nagłówków odpowiedzi na angielskie. W dconf zmienić wartość /org/gnome/evolution/mail/composer-message-attribution na

On ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} wrote:

Żródło - https://help.gnome.org/users/evolution/stable/mail-composer-change-quotation-string.html.en

wiki/evolution_reply.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki