Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:django_tests

Testy w Django

Poniżej plik tests.py przygotowany dla aplikacji polls z tutoriala do Django. Działa poprawnie w Django 3.1 oraz 4.0. Jedyna różnica w porównaniu z oryginałem to dodana funkcja fix_votes w modelu Choice:

def fix_votes(self):
  elif self.votes == 0:
   self.votes = 0
   return True
  if self.votes < 0:
   self.votes = 0
   return True
  elif self.votes % (ceil(self.votes)-1) != 1:
   self.votes = ceil(self.votes)-1
   return True

https://docs.djangoproject.com/en/4.0/intro/tutorial01/

import datetime
from django.test import TestCase
from django.utils import timezone
from django.urls import reverse

# Create your tests here.

from .models import Question, Choice

# ---------------------------------------------
# --------- HELPERS ---------------------------
# ---------------------------------------------

def create_question(question_text,days):
 '''
 Create question with with given "question_text"
 and puslished with "days" from now:
 + positive for questions puslished in the past,
 - negative for questions which will be published in the future.
 '''
 time = timezone.now() + datetime.timedelta(days=days)
 return Question.objects.create(question_text=question_text, pub_date=time)

def create_choice(question, choice_text, votes):
 '''
 Create choice for question with id "question"
 with given "answer_text" and "votes" number
 of initial votes.
 '''
 return Choice.objects.create(
      question=question,
      choice_text=choice_text,
      votes=votes,
     )

# ---------------------------------------------
# --------- MODEL TESTS -----------------------
# ---------------------------------------------

class QuestionModelTest(TestCase):

 def test_question_text_attribute(self):
  '''
  Test question_text attribute
  '''
  question = Question(question_text = 'Que?')
  self.assertIs(question.question_text, 'Que?')

 def test_was_published_recently_with_future_question(self):
  '''
  was_published_recently returns False for
  question published in the future
  '''
  time = timezone.now() + datetime.timedelta(days=30)
  future_question = Question(pub_date = time)
  self.assertIs(future_question.was_published_recently(), False)

 def test_was_published_recently_with_old_question(self):
  '''
  was_published_recently() returns False for questions whose pub_date
  is older than 1 day.
  '''
  time = timezone.now() - datetime.timedelta(days=1, seconds=1)
  old_question = Question(pub_date=time)
  self.assertIs(old_question.was_published_recently(), False)

 def test_was_published_recently_with_recent_question(self):
  '''
  was_published_recently() returns True for questions whose pub_date
  is within the last day.
  '''
  time = timezone.now() - datetime.timedelta(hours=23, minutes=59, seconds=59)
  recent_question = Question(pub_date=time)
  self.assertIs(recent_question.was_published_recently(), True)

 def test_too_long_question_over_200_characters(self, toolong='safe'):
  '''
  question_text of lenght over 200 characters should be allowed by Django.
  '''
  try:
   question = Question(question_text='aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa')
  except TypeError:
   pass
  self.assertIs(toolong, 'safe')


class ChoiceModelTest(TestCase):
 
 def test_choice_text_attribute(self):
  '''
  Test question_text attribute
  '''
  choice = Choice(choice_text = 'that')
  self.assertIs(choice.choice_text, 'that')

 def test_votes_attribute(self):
  '''
  Checks Choice vote attribute.
  '''
  votes_above_zero = Choice(votes=5)
  self.assertIs(votes_above_zero.votes, 5)

 def test_fix_votes_with_negative_votes_value(self):
  '''
  fix_votes() should return 0 votes for choice
  instance with -3 votes (which is below zero)
  '''
  votes_below_zero = Choice(votes=-3)
  votes_below_zero.fix_votes()
  self.assertIs(votes_below_zero.votes, 0)

 def test_fix_votes_with_good_votes_value(self):
  '''
  fix_votes() should return 3 votes for choice
  instance with 3 votes
  '''
  votes_below_zero = Choice(votes=3)
  votes_below_zero.fix_votes()
  self.assertIs(votes_below_zero.votes, 3)

 def test_fix_votes_with_zero_votes_value(self):
  '''
  fix_votes() should return 0 votes for choice
  instance with 0 votes
  '''
  votes_below_zero = Choice(votes=0)
  votes_below_zero.fix_votes()
  self.assertIs(votes_below_zero.votes, 0)

 def test_fix_votes_with_float_votes(self):
  '''
  fix_votes() should return 4 votes for choice
  instance with 4.7 votes
  '''
  votes_float = Choice(votes=4.7)
  votes_float.fix_votes()
  self.assertIs(votes_float.votes, 4)

 def test_too_long_choice_over_200_characters(self, toolong='safe'):
  '''
  choice_text of over 200 characters long should not be allowed by Django.
  '''
  try:
   choice = Choice(choice_text='aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa')
  except TypeError:
   pass
  self.assertIs(toolong, 'safe')


# ---------------------------------------------
# --------- VIEW TESTS ------------------------
# ---------------------------------------------

class QuestionIndexTestView(TestCase):

 def test_no_question(self):
  '''
  If no questions exists, view should return appropriate message.
  '''
  response = self.client.get(reverse('polls:index'))
  self.assertEqual(response.status_code, 200)
  self.assertContains(response, "No polls are available")
  self.assertQuerysetEqual(response.context['latest_question_list'], [])
 
 def test_past_question(self):
  '''
  Question with the past publication date have to be displayed on the index page.
  '''
  create_question("Can I have a test?", days=-30)
  response = self.client.get(reverse('polls:index')) 
  self.assertEqual(response.status_code, 200)
  self.assertContains(response, "Can I have a test?")
  self.assertQuerysetEqual(response.context['latest_question_list'],
             ["<Question: Can I have a test?>"])

 def test_future_question(self):
  '''
  Question with the future publication date should not be listed at index page.
  '''
  create_question("Back from the future?", days=1)
  response = self.client.get(reverse('polls:index'))
  self.assertEqual(response.status_code, 200)
  self.assertContains(response, "No polls are available")
  self.assertQuerysetEqual(response.context['latest_question_list'], [])

 def test_past_and_future_question(self):
  '''
  Only past question should be displayed on the index page.
  '''
  create_question("Can I have a test?", days=-30)
  create_question("Back from the future?", days=1)
  response = self.client.get(reverse('polls:index')) 
  self.assertEqual(response.status_code, 200)
  self.assertContains(response, "Can I have a test?")
  self.assertQuerysetEqual(response.context['latest_question_list'],
             ["<Question: Can I have a test?>"])

 def test_two_past_questions(self):
  '''
  Both past questions should be
  displayed on the index page.
  '''
  create_question("Can I have a first test?", days=-30)
  create_question("Can I have a second test?", days=-20)
  response = self.client.get(reverse('polls:index')) 
  self.assertEqual(response.status_code, 200)
  self.assertContains(response, "Can I have a first test?")
  self.assertQuerysetEqual(response.context['latest_question_list'],
             ["<Question: Can I have a second test?>",
              "<Question: Can I have a first test?>",
             ])

class QuestionDetailViewTest(TestCase):
 
 def test_future_question_status_code(self):
  '''
  Detail view of question from future should return 404.
  '''
  future_question = create_question(question_text='Future?', days=5)
  url = reverse('polls:detail', args=(future_question.id,))
  response = self.client.get(url)
  self.assertEqual(response.status_code, 404)

 def test_past_question_status_code(self):
  '''
  Detail view of question from the past should return 200.
  '''
  past_question = create_question(question_text='Past?', days=-5)
  url = reverse('polls:detail', args=(past_question.id,))
  response = self.client.get(url)
  self.assertEqual(response.status_code, 200)

 def test_past_question_response(self):
  '''
  Detail view of question from the past should return question_text.
  '''
  past_question = create_question(question_text='Past?', days=-5)
  url = reverse('polls:detail', args=(past_question.id,))
  response = self.client.get(url)
  self.assertContains(response, past_question.question_text)
wiki/django_tests.txt · ostatnio zmienione: 2022/06/04 06:15 przez lukasz