Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:django_setup

Konfiguracja Django

Na przykładzie Fedory 33 (na CentOS jest tak samo) oraz MariaDB. Nazwę użytkownika w bazie danych najlepiej mieć taką samą, jak w /etc/passwd.

Baza danych

# sudo dnf install mariadb mariadb-server mariadb-devel
# sudo systemctl start mariadb
# sudo mysql_secure_installation
# mysql -u root -p
> create user 'lukasz'@'localhost' identified by 'tajnehaslo';
> grant all privileges on *.* to 'lukasz'@'localhost' with grant option;
> create user 'project'@'localhost' identified by 'tajnehaslo2';
> create database project;
> grant all privileges on project.* to 'project'@'localhost';
> grant all privileges on test_project.* to 'project'@'localhost';
> exit;

Virtualenv oraz pip

# mkdir -p project/app
# cd project
# python3 -m venv .
# source bin/activate
# pip install --upgrade pip
# pip install django mysqlclient
# cd app
# django-admin startproject project

settings.py

Poprawić konfigurację dla bazy danych.

#DATABASES = {
#  'default': {
#    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
#    'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
#  }
#}

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
    'NAME': 'project',
    'USER': 'project',
    'PASSWORD': 'tajnehaslo2',
    'HOST': 'localhost',  # Or an IP Address that your DB is hosted on
    'PORT': '3306',
  }
}

Uruchomienie testowej strony

# python manage.py runserver
wiki/django_setup.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/19 11:34 przez lukasz