Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:cron_gnome

Cron z zadaniami:

16 16 * * 1-5 /usr/bin/rsync -vaxAXHSz --delete /home/lukasz/wazny_katalog/ login@domena.pl:/home/lukasz/dane/wazny_katalog/ &> /home/lukasz/programy/rsync/rsync.log

19 16 * * 1-5 cd /home/lukasz/programy/rsync ; /usr/bin/python3 powiadomienie.py &>/dev/null

Skrypt powiadomienie.py informujący o rezultatach:

#!/usr/bin/env python3

from gi.repository import Notify
Notify.init('Rsync plików')

with open('rsync.log','r') as rsync_log:
  rsync_log_txt = rsync_log.read()
  if 'failed' not in rsync_log_txt:
    Notify.Notification.new('Przesyłanie plików OK').show()
  else:
    Notify.Notification.new('BŁĄD PRZESYŁANIA plików').show()
wiki/cron_gnome.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki