Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:certyfikat_ssl_https

Sprawdzenie certyfikatu ssl

Sprawdza kilka właściwości certyfikatu:

  • subject,
  • start date oraz expire date,
  • issuer,
  • wersja TLS (czasami).
curl --insecure -v https://domena.com/ 2>&1 | awk 'BEGIN { cert=0 } /^\* SSL connection/ { cert=1 } /^\*/ { if (cert) print }'

Czytanie certyfikatu:

openssl x509 -noout -text -in certfile

Czytanie klucza:

openssl rsa -noout -text -in keyfile

Utworzenie własnego certyfikatu ważnego 300 lat:

openssl genrsa -out domena.pl.key
openssl req -new -key domena.pl.key -out domena.pl.csr
openssl x509 -req -days 111111 -in domena.pl.csr -signkey domena.pl.key -out domena.pl.crt
wiki/certyfikat_ssl_https.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki