Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:bash_slowowzmiennej

Ciąg znaków w zmiennej basza

Sprawdzanie, czy ciąg znaków występuje w zmiennej, lub wyniku polecenia:

php_version=`/usr/bin/php -v`
if [[ ${php_version} == *'PHP 7.3'* ]] ; then echo 'OK PHP-7.3' ; else echo "CRITICAL ${php_version}" ; fi
wiki/bash_slowowzmiennej.txt · ostatnio zmienione: 2020/07/30 14:17 przez lukasz