Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:bash_slowowzmiennej

Ciąg znaków w zmiennej basza

Sprawdzanie, czy ciąg znaków występuje w zmiennej, lub wyniku polecenia:

php_version=`/usr/bin/php -v`
if [[ ${php_version} == *'PHP 7.3'* ]] ; then echo 'OK PHP-7.3' ; else echo "CRITICAL ${php_version}" ; fi
wiki/bash_slowowzmiennej.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki