Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:apt_timer

Apt o stałej godzinie

Czas wykonania unattended upgrade jest domyślnie losowany, co nie zawsze pomaga w monitorowaniu, czy system jest aktualny. Można ustawić godziny na sztywno:

# systemctl edit apt-daily.timer

[Timer]
OnCalendar=
OnCalendar=*-*-* 6:30
RandomizedDelaySec=0

oraz

# systemctl edit apt-daily-upgrade.timer

[Timer]
OnCalendar=
OnCalendar=*-*-* 6:40
RandomizedDelaySec=0

w wyniku czego:

# systemctl list-timers -a
NEXT             LEFT     LAST             PASSED    UNIT             ACTIVATES
[...]
Fri 2020-10-30 06:30:00 CET 17h left   Thu 2020-10-29 12:39:06 CET 40s ago   apt-daily.timer       apt-daily.service
Fri 2020-10-30 06:40:00 CET 17h left   Thu 2020-10-29 06:25:33 CET 6h ago    apt-daily-upgrade.timer   apt-daily-upgrade.service
wiki/apt_timer.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki