Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:ansible

Ansible

Strona na różne rzeczy.

Sprawdzanie, czy dzisiejszy, "cronowy" playbook wykonał się prawidłowo
grep -E "^$(date "+%Y-%m-%d").*failed\=0" /ścieżka/do/ansible.log
Plik konfiguracyjny
[defaults]
inventory = /root/ansible/hosts
interpreter_python = auto_silent
remote_user = root
log_path = /root/ansible/var/ansible.log
[inventory]
[privilege_escalation]
[paramiko_connection]
[ssh_connection]
[persistent_connection]
[sudo_become_plugin]
[selinux]
[colors]
[diff]
[galaxy]

Ustawienia auto_silent usuwa ostrzeżenia o wersji Pythona z każdego przebiegu playbooków.

wiki/ansible.txt · ostatnio zmienione: 2020/11/04 11:37 przez lukasz